1000 nye jobber knyttet til asylsøkere

Flere asylsøkere betyr flere jobber. Bare på Sørlandet kan det bli opprettet 1000 nye stillinger i tiden som kommer.

1000 nye jobber knyttet til asylsøkere

En bolig for enslige, mindreårige asylsøkere gjøres klar i Mandal. I løpet av året kan kommunen få fire slike boliger. I den forbindelse vil det bli behov for å ansette flere.

Mandal er en av kommunene som vil ha behov for å ansette flere.

Kommunen er allerede i gang med å gjøre klar en bolig for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år.

I løpet av året skal det bli flere slike boliger, sannsynligvis fire i alt. I hver bolig skal det til enhver tid være minst én voksen til stede. Det betyr flere jobber.

– I alt har vi behov for mellom 30 og 40 personer til å jobbe i turnus i disse boligene, sier avdelingsleder i EM bolig Mandal, Kristin Jæger.

1000 nye stillinger

Flere kommuner har liknende behov.

Undersøkelser NRK har gjort, tyder på at det er behov for å opprette nye stillinger både i asylmottak og integreringsboliger for enslige, mindreårige asylsøkere.

Tormod Stavenes

Regiondirektør Tormod Stavenes.

Foto: NRK

Til sammen kan det bli 300 nye stillinger knyttet til asylmottak. I forbindelse med integreringsboliger, kan behovet bli mer enn dobbelt så stort.

Regiondirektør i UDI Sør, Tormod Stavenes, anslår at det i dag er omkring 450 personer som i dag jobber i tilsvarende stillinger i Agder-fylkene.

På jakt etter kvalifiserte medarbeidere

Åsa Lindholm

Mottaksleder ved Songdalen EMA mottak, Åsa Lindholm, sier de holder på å ansette flere ved mottaket.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

En av aktørene som er ute etter flere ansatte, er det private selskapet Link AS, som driver flere av asylmottakene på Agder.

– Vi trenger blant annet mennesker med språkkompetanse og barnefaglig kompetanse. I tillegg trenger vi sosionomer, sier mottaksleder ved Songdalen EMA mottak, Åsa Lindholm.

Regiondirektør Stavenes tror flere asylsøkere betyr flere arbeidsplasser, men ikke bare når det gjelder jobber knyttet til mottak og integrering. Han tror at økt antall asylsøkere, spesielt vil merkes godt i små kommuner. Han trekker fram Bygland kommune som et eksempel.

– Det fikk stor innvirkning både på den lokale butikken og innenfor offentlige tilbud som skole og barnehage, sier han.