10.000 konsultasjoner utsatt

Sørlandet sykehus har utsatt eller avlyst 10.000 polikliniske konsultasjoner ved sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand som følge av koronapandemien. Til sammen er 560 operasjoner utsatt eller avlyst.