10 års forvaring for voldtekter

En mann i slutten av 20-årene er i Agder lagmannsrett dømt til 10 års forvaring etter tre voldtekter og ett voldtektsforsøk.

Voldtektsdom - illustrasjon
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Voldtektsofrene var to kvinner og en gutt.

Overgrepene har funnet sted i Aust-Agder mellom 2000 og 2005, og omfatter også overfallsvoldtekter.

- Saken er svært grov, noe som gjenspeiles i dommen. Det sier statsadvokat Anne Gro Kleven.

- Streng, men riktig dom

- Det er en streng dom, men etter påtalemyndighetens syn en riktig dom, sier Kleven.

Mannen er dømt til 10 års forvaring med seks års minstetid.

Tre voldtekter

Mannen har altså begått to voldtekter mot to ulike kvinner.

Den ene kvinnen var et tilfeldig offer, den andre var en tidligere samboer.

I tillegg har domfelte voldtatt en ung gutt i bekjentskapskretsen, og dessuten begått et forsøk på voldtekt mot samme gutt. Offeret var under 16 da voldtektsforsøket fant sted.

- Begått på en særlig krenkende måte

Kleven peker også på at en av voldtektene er begått på en særlig krenkende måte.

Lagmannsretten skjerpet straffen fra tingretten der mannen ble dømt til 8 års forvaring med minstetid på 5 år.