Ror for barndom uten vold

En rotur fra Grimstad til Oslo skal rette oppmerksomheten mot en barndom uten vold og overgrep.
Ada Sofie Austegard står bak initiativet, 19 år etter at datteren hennes ble drept i Baneheia.