NRK Meny
Normal

En usolidarisk sykehuskamp

Kampen for å opprettholde mindre sykehus er usolidarisk og kan føre til dårligere helsetilbud for folk. Det mener den anerkjente kirurgi-professoren, Erik Fosse.

Sørlandet sykehus HF

Evig liv for de tre sykehusene i Agder - kan gi større forskjeller i behandlingstilbudet for pasientene, mener professor.

Foto: NRK

Erik Fosse

Kirurgiprofessor Erik Fosse tar til orde for færre og større sykehus (arkivfoto)

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Fosse, som leder Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus, mener folk som går i fakkeltog i realitetet kjemper for retten til et kortere liv.

– Folk går i tog for sitt lokalsamfunn og det preger mye av hvordan man oppfatter dette, sier han.

Ønsker sentralisering

I dag er det ventet flere tusen mennesker i fakkeltog til støtte for sykehuset i Arendal.

I stedet for distriktspolitikk er det helse som må være viktigst, mener Fosse. Han tar til orde for mer sentralisering og større sykehus som kan samle all ekspertise. Grunnen er at den teknologiske utviklingen gir enorme behandlingsmuligheter - om leger og annet fagpersonell er samlet.

- For å få øvelse må du ha et visst antall pasienter og da må det være sentralisert for at den staben skal få den nødvendige øvelsen.

Små sykehus kan bety døden

Fosse har tidligere spissformulert seg og sagt at folk går i fakkeltog for retten til et kortere liv. Han mener det kan bety døden for enkelte om mindre sykehus skal spares for enhver pris.

For den svært syke er det ikke noe poeng at et hvert behandlingssted skal ha akuttfunksjoner.

– Sjansen for den pasienten øker jo mer sentralisert og spesialisert sykehus vedkommende kommer til tidlig. Det er den dagen man er alvorlig syk og livstruende skadet at de høyspesialiserte tjenestene gjør en forskjell - og vi er nødt til å planlegge for de tilfellene, sier han.

Usolidarisk kamp

Det er usolidarisk å kjempe for ethvert sykehus, hevder Fosse. Folk bør kunne reise et godt stykke for å få behandlet mindre alvorlige skader og operasjoner der det ikke står om livet, bare på den måten kan alt godt helsepersolll konsentrere seg om de virkelig syke.

– Det dreier seg om å sette den alvorlig syke pasienten i sentrum - de som virkelig trenger det norsk helsevesen kan levere.

– Hva tror du er årsaken til att tusenvis av mennesker da velger å gå i fakkeltog i hver gang man opplever at sykehuset sitt er truet?

– Jeg tror det ikke er lett folk flest å vite om denne medisinsike utviklingen. Sykehus er kompliserte organisasjoner og utviklingen går svært fort, sier Fosse.

Små sykehus øker forskjellen

Det er ikke mange små sykehus som kan sikre at folk får lik behandling, mener Fosse. Tvert imot blir helsetilbudene ulike, fordi ikke alle sykehus kan tilby alle tjenester.

- Lokalsykehusene er fra en annen tid hvor det var lavteknologi og hvor heller ikke helsevesenet kunne tilby det det kan i dag. Det har skjedd en enorm utvikling i hva vi kan tilby pasienter - men det krever en helt annen organisasjon enn den medisinen vi kunne levere for bare 20 - 30 år siden.

Vekker reaksjon

Dette er typisk retorikk fra et Oslo-sykehus, mener stortingsrepresentant Freddy de Ruiter fra Aust-Agder.

– Dette er et typisk Oslo-perspektiv - det at alle sykehus utenfor Oslo, Bergen og de aller største byene er små. Det er ikke tilfelle.

– Sykehuset i Arendal er et middels stort sykehus som har livets rett, sier de Ruiter.