Avviser anbefalinger fra ekspert

Det er lite hensiktsmessig å lage branngater og rydde brennbart hogstavfall. Det mener fylkesskogmesteren i Agder. I går sa en av verdens fremste skogbranneksperter at norske myndigheter bør gjøre større tiltak for å unngå skogbrann i fremtiden.