– Må ta høyde for strømbrudd

– Kommuner som er ekstra utsatt for strømbrudd på grunn av klima, må planlegge ut fra det, sier assisterende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kristin Cordt-Hansen.

Assisterende direktør i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, Kristin Cordt-Hansen, sier at kommuner som er ekstra utsatt for strømbrudd på grunn av klima, må planlegge ut fra det.