Forsker fikk pris: - Vinen er den nye kaffen

Det sier professor Edle Ravndal. I dag fikk hun Dr Oscar Olsens pris for sitt forskningsarbeid om bruk av alkohol.

Vin

Der man tidligere samlet seg over en kopp kaffe, er det nå flere som bytter ut kaffen med vin.

Foto: Maria Sbytova / Colourbox

– I enkelte miljøer er kaffen byttet ut med vin. Der man tidligere samlet seg over en kopp kaffe for å ta en prat, møtes man nå for å ta et glass vin. Det er tilfelle både i hjemmene og på kafeene.

Mange bytter ut den tradisjonelle kaffekoppen med et glass vin når de møter venner.

Ifølge Ravndal gjelder dette først og fremst kvinner, men også menn drikker mer vin nå enn tidligere.

Stor økning i inntak av alkohol

Edle Ravndal

Professor Edle Ravndal har forsket på nordmenns alkoholvaner.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Ravndal har tatt for seg tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning. Hun har sett på hvor mye dagens nordmenn drikker i forhold til tidligere. Konklusjonen er klar. Både menn og kvinner inntar mer alkohol nå enn før.

– Gjennomsnittskvinnen i Norge, drikker omtrent åtte liter ren alkohol per år. Hvis vi går tilbake 30–40 år i tid, så var inntaket på 5 – 6 liter. Det er en betydelig økning, sier hun.

Lurt av pappvin

Ifølge Ravndal skyldes noe av denne økningen pappvin.

– Bruken av pappvin har økt veldig mye. Det økte vinkonsumet, består primært av pappvin.

Ravndal tror vi blir lurt av pappvinen.

– Når man drikker pappvin, mister man oversikten over hvor mye man har drukket. Man kan ikke se at innholdet minker. Heller man vin fra en gjennomsiktig flaske, kan man lettere følge med på hvor mye man har drukket.

Reagerer på kvinnefokus

Menns alkoholinntak har økt i takt med kvinnenes, men ifølge Ravndal er det kvinnenes økte forbruk det oftest blir fokusert på.

– Mennene hører vi aldri noe om, og det på tross av at de også drikker mer enn tidligere. I tillegg drikker de dobbelt så mye som kvinnene, sier hun.

Det er også mennene som gjør størst skade i fylla.

– Når man ser på ulykker som skjer i fylla, er det unge menn som i stor grad er involvert i disse. De har ikke nødvendigvis et alkoholproblem, men de drikker seg så fulle at det skjer slike ting.

– Hvorfor er vi da så opptatt av at kvinner drikker mer?

– Jeg tror det har sammenheng med det tradisjonelle kvinneidealet. Kvinner skal ikke drikke. Kvinner er omsorgspersoner og skal være en god mor. Der passer ikke alkoholen inn.

I dag ble Ravndal tildelt Dr Oscar Olsens pris.