- Dårligere tilbud til elever med lærevansker

Flere organisasjoner på Sørlandet frykter et dårligere tilbud til elever med lærevansker.

Skole illustrasjon

Flere organisasjoner på Agder fykter en nedleggelse av Sørlandets kompetansesenter og et dårligere tilbud til de med lærevansker. (Arkivfoto)

Foto: Scanpix / SCANPIX

Et nasjonalt utvalg går inn for å legge ned Sørlandets kompetansesenter i Kristiansand.

Nå er høringsrunden avsluttet, og protestene er massive.

Det sier Jan Giskedal Johannessen, leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Vest-Agder.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er en avgjørelse om nedleggelse ventet neste år.

Lytte til protestene

Kompetansesentrene for sammensatte lærevansker i distriktene avvikles og erstattes av sentre i fire regioner. Det foreslo det såkalte Midtlyng-utvalget ifjor.

– Det betyr i så fall kroken på døra for Sørlandets kompetansesenter i Kristiansand og dermed blir Oslo eller Bergen nærmeste regionsenter, sier Jan Giskedal Johannessen til NRK.

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet sier det ikek vil bli tatt en avgjørelse i denne saken før neste år og hun lover å lytte til protestene.