NRK Meny
Normal

- Utslippene må ned

Luftkvaliteten i Kristiansand er for dårlig. - Bilbruken må begrenses, sier miljøvernsjefen.

Trafikk

Giftutslippene er faretruende høye (Il.bilde)

Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / AP

Begrensning av bilbruken og strengere krav til utslipp fra busser og lastebiler. Dette er tiltak som blir nødvendig for å bedre luftkvaliteten i Kristiansand.

Ifølge Statens Forurensningstilsyn, SFT, inneholder lufta nå langt mer giftige stoffer enn anbefalt.

Omfattende restriksjoner på bilbruk er nødvendig for å tilfredsstille EU-krav som kommer i 2010.

Bilbruken er hovedproblemet

Målingene av luftkvaliteten i Kristiansand er urovekkende. Det viser nye tall fra SFT. Kristiansand vil måtte begrense bilbruken - og stille strengere krav til utslipp fra busser og lastebiler for å bedre luftkvaliteten.

Video nsps_upload_2008_10_22_16_39_46_197.jpg

Ifølge SFT inneholder lufta nå langt mer nitrogendioksyd enn anbefalt, og i 2010 kommer absolutte EU-krav. SFT peker på biltrafikken som hovedproblemet.

Flere tiltak mulig

Bilbruken i sentrum må begrenses og utslippene reduseres - og vi har liten tid, sier kommunens miljøvernsjef, Øystein Holvik. Flere tiltak kan bli nødvendig.

- Det kan være rushtidsavgift, krav til drosjer og busser, men også vurdere lavutslipp-soner, noe det trolig blir gitt anledning til, sier Holvik. Det betyr at forurensende biler ikke får kjøre inn i visse deler av byens sentrum.

Regner med restriksjoner

Båttrafikken må også etter hvert vurderes.

- Foreløpig har vi ikke grunnlag for å hva ferjetrafikken betyr for luftkvaliteten - men det skal vi undersøke nærmere, sier Holvik som ikke tro vi kommer i mål ved frivillige tiltak.

- Antagelig må vi sette inn restriksjoner på bilbruken, sier han.