- Trenger flere titalls milliarder

Aksjonsleder fnyser av NTPs utkast til vei- og jernbane-investeringer i Agder.

bilde001

Oddvar Skaiaa håper å få midler til å sammenkoble sørlandsbanen og vestfoldbanen.

Foto: Øystese, Oddgeir / Oddgeir Øystese/NRK

Leder for aksjonen "Bedre stamvei på Sørlandet", Oddvar Skaiaa, forventer et løfte om betydelig høyere statlige overføringer til vei og jernbane i Agder, når transportkomitéen kommer på besøk neste uke.

Skaiaa mener først og fremst det trengs nye investeringer på jernbanen i Agderfylkene.

Helt nødvendig

- Skal vi få et løft på jernbanen, må det helt andre beløp til enn det som fremgår av utkastet til NTP (Nasjonal transportplan). Vi kommer til å gå for et betydelig løft i jernbaneine-investeringene, sier Skaiaa.

Oddvar Skaiaa

Aksjonsleder for 'Bedre Stamvei på Sørlandet', Oddvar Skaiaa.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Gjør vi ikke det, kommer vi aldri i mål.

- Vi må ha ganske mange titalls milliarder i tillegg til det som ligger der nå (i utkastet til NTP), for at vi kan noe "trøkk" på investeringene, sier Skaiaa, og legger til at et langt større beløp er helt nødvendig for å få gjennomført sammenkoblingen av sørlandsbanen og vestfoldbanen.

Skaiaa mener jernbanen er det aller viktigste satsningsområdet, men trekker også frem fire hovedpunkter innen stamvei-utbygging i Agderfylkene.

- Vigeland - Osestad, Arendal øst, Kristiansand vest, og den nye stamveien gjennom Setesdalen, er de viktigste stamvei-utbyggingene, sier Skaiaa.

- Vi vil jobbe for et veldig sterkt løft. I stedet for de pluss 20 prosentene som er foreslått av NTP, vil jeg heller antyde at vi må ha pluss 60 prosent, sier han.

- Nok penger

Aksjonslederen er overbevist om at det finnes midler til en høyere bevilgning.

- Vi har nok av penger, så realistisk er det absolutt. Får vi ikke til dette nå, så vet jeg ikke når vi skal få det til. Men det må en politisk vilje til, samt en nytenkning når det gjelder bruken av pengene våre, tror Aksjonslederen.