- Trenerer arbeidet med ny E39

Søgneordføreren mener vegvesenet trenerer arbeidet med å finne ut hvor E39 gjennom kommunen skal gå.

E39

MENER VEIVESENET MÅ STARTE REGULERINGSARBEIDET: Søgne har ikke startet arbeidet med å finne ut hvor ny E39 skal gå gjennom kommunen.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Søgne har ikke startet reguleringsarbeidet med å finne en trasé for ny E39 gjennom kommunen.

Ordfører Solveig Kjelland Larsen vil gjerne ha i gang reguleringsarbeidet, men Statens vegvesen i Vest-Agder trenerer arbeidet, mener hun.

- Vi har ingen regulert veitrasé for E39. De fleste partiene i Søgne har sagt at vi vil ha utredet en nordlig trasé. Vi har gjentatte ganger tatt kontakt med veikontoret for å få utredet dette, men det er veldig vanskelig å få begynt på, sier Kjelland Larsen.

Solveig Kjelland Larsen

HASTER: Ordfører Solveig Kjelland Larsen i Søgne vil ha i gang arbeidet med å finne trasé for ny E39 gjennom kommunen så raskt som mulig.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Begynner å haste

Og nå begynner begynner det å haste for kommunen. Trasévalget i Songdalen er klart og Mandal jobbes det også med å finne ut hvor ny E39 skal gå. Søgne er redd for at kommunen dermed skal bli tvunget til å legge ny E39 et sted de ikke ønsker, fordi de må hekte seg på nabokommunene.

- Vi er veldig klare og vi ønsker å få lagt arealene til rette for dette. Nå er de ferdig fram til vår grense med Songdalen og jeg vet at de holder på i Mandal. Det hadde vel antagelig vært en fordel om vi kunne klare å treffe hverandre med de traseene, sier Kjelland Larsen.