- Toppen av isfjellet

Redd Barna arrangerer møte for å informere sørlendinger om menneskehandel i landsdelen.

Sørlandet Sykehus

Her ved Sørlandet sykehus fødte en østeuropeisk kvinne et barn som etterpå ble solgt til et norsk par. (Arkivfoto)

Foto: Kjetså, Frans / NRK

Redd Barna Region Sør mener det må settes inn større ressurser for å oppdage barn som er ofre for menneskehandel.

Tirsdag ble det kjent at en østeuropeisk kvinne fødte et barn på bestilling fra et norsk par på Sørlandet sykehus.

Redd Barna arrangerer derfor et møte for å skape mer oppmerksomhet rundt menneskehandel i landsdelen.

- Alle som blir rammet av menneskehandel settes i en veldig sårbar posisjon. Men mest av alle gjelder det barn som blir utsatt for det, sier Brynjar Nilsen, som er fungrende regionleder i Redd Barna region Sør.

Redd Barna vil på møte sette fokus på at menneskehandel ikke lenger bare gjelder sex-salg med voksne kvinner, men at det også er et stort problem i forhold til barn.

Må finne barna

Redd Barna mener det er viktig å gjøre alt for å finne de barna som har blitt offer for menneskehandelen. Det krever ofte store ressurser for å finne disse barna som ofte befinner seg i en svært vanskelig situasjon.

- I mange tilfeller står disse barna uten et omsorgstilbud. Det er veldig viktig å få dem ut av denne situasjonen og å gi dem hjelp. For å klare dette er vi avhengig av å få identifisert dem, sier Nilsen.

Toppen av isfjellet

Redd Barna tror de få tilfellene som blir oppdaget kun er toppen av isfjellet.

- Vi vet svært lite om dette nasjonalt. Dette er en sjult problematikk, og ofte vil også ofrene prøve å skjule hvordan ting er på grunn av en trusselsituasjon, mener Nilsen.

Regionlederen i Redd Barna Sør tror ikke menneskehandel er et lokalt fenomen.

- I Kristiansand har vi jo en havn med flere internasjonale anløp. Det er derfor ikke grunn til å tro at dette er problemer som ligger lokalt, tror Nilsen.