- To søkere ikke nok

Politiets Fellesforbund krever ny utlysning av stillingen som Agders politimester.

Politimesterlue - vinter
Foto: Politidirektoratet

Stillingen som politimester i Agder må lyses ut enda en gang, mener Politiets Fellesforbund i Agder.

Bare to søkere meldte seg til stillingen ved andre gangs utlysning. De to er Verdals lensmann, som nå er leder for lensmanns og politilederlaget, og en skattejurist fra Trondheim.

Ernst Olav Lunde

Ernst Olav Lunde i Politiets Fellesforbund reagerer på at så få søker på stillingen som politimester i Agder politidistrikt.

Foto: Politiets Fellesforbund

Agderleder Ernst Olav Lunde i Politiets Fellesforbund vil ikke si noe om søkerne, men reagerer på at de bare er to.

- Jeg synes de må vurdere å lyse ut på ny. Jeg hadde håpet på flere søkere, slik at vi er sikre på å få den beste personen til stillingen, sier Lunde. 

- Vi kom dårligst ut i sist runde når det gjelder antall søkere, og jeg tror vi må ta opp til vurdering hvorfor så få søker på stillingene.