- Stillinger bør spares inn

Lederen i Senterpartiet i Arendal, Olaf Bakke, mener det jobber for mange i staben ved Sørlandet sykehus.

Sørlandet sykehus Kristiansand
Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Han mener det ikke er mulig å få en oversikt over hvor mange som faktisk har en stabsfunksjon.

Kan spare penger

Og da mener Bakke at dette er stillinger som kan spares inn.

- Det er en organisering som koster veldig mye. Det dreier seg kanskje om 80 stillinger på Sørlandet sykehus, i en slik posisjon, sier Bakke.

Og han fortsetter:

- Jeg tror ikke noen vet det! Det fremgår jo ikke noe steder, det er ikke noen plass man kan lese dette. Også er det tilsvarende staber på avdelingsnivå i mange sammenhenger. Dette utgjør et betydelig antall årsverk man kan kutte ut dersom man omorganiserer til mere lokale styrer og mere frihet, sier Bakke.

Olsen er uenig

Jan Roger Olsen
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen, er ikke enig med Bakke.

- Når vi gjorde en evaluering av den organisasjonsstrukturen vi har, med tverrgående klinikker, noe jeg mener ble gjort for et og et halvt år siden, da var det en entydig tilbakemelding fra et samlet miljø, både fra Flekkefjord, Kristiansand og Arendal, at denne strukturen var best egnet for den fremtidige utviklingen av robuste gode fagmiljøer, sier Olsen.

- Slik du opplever det nå, er det fortsatt den beste strukturen?

- Det er ingenting som tilsier for meg at det er grunnlag for endring, men igjen, det er jo ting som kan endre seg, avslutter Olsen.