- Prikker virker

- Prikkbelastning på førerkort fungerer godt, mener UP-sjefen i Agder og Rogaland.

Fotoboks

97,5 prosent av de som har fått prikker har fått dem for fartsovertredelser.

Foto: unknown / SCANPIX

Siden systemet med prikkbelastning på førerkort ble innført 1. januar 2004, har 11863 egder fått en prikk. Kun ni har fått åtte prikker som betyr inndragning av førerkort. UP-sjefen i Agder og Rogaland, Jon Steven Hasseldal, tror folk blir mer varsomme jo flere prikker de får og det viser at systemet virker.

Jon Steven Hasseldal, UP-sjef Agder og Rogaland

Jon Steven Hasseldal, UP-sjef Agder og Rogaland.

Foto: Wirsching, Anne / Anne Wirsching/NRK

Varsomme

- Statistikken er helt klar, både på Agder og i resten av landet. Flest personer har fått en prikk og så faller det radikalt ned til nesten ingen med åtte prikker, sier Hasseldal. I hele landet har pr. 31. mars i år 161 258 personer fått en prikk siden systemet ble innført 1. januar 2004.

I samme tidsrom har 163 personer fått åtte prikker. Ni av disse er altså egder.

Fart

Statistikken viser også at det nesten bare er fartsovertredelser som fører til prikker. Hele 97,5 prosent av alle prikker skyldes fart. 2,5 prosent er andre overtredelser i trafikken.

- Det er vel derfor også at antallet bilførere med prikker synker radikalt med antallet prikker. Folk er jo redde for å miste førerkortet og blir dermed mer varsomme, tror Hasseldal.

Flest i aust

Selv om Vest-Agder har flere bilister og flere registrerte biler, er det flest aust-agder som har åtte prikker, nemlig fem mot Vest-Agders fire. Tallene for de med en prikk er derimot mer "normale": 7312 i vest mot 4551 i aust. Totalt har 13 490 personer i Vest-Agder fått prikker på førerkortet sitt mens antallet i Aust-Agder er 8667.

Du får prikker i førerkortet dersom du -

  • kjører mer enn 10 km/t når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere.
  • kjører mer enn 15 km/t når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere.
  • kjører mot rødt lys.
  • foretar en ulovlig forbikjøring.i
  • ikke overholder vikeplikten.

LES: Forskrift om prikkbelastning