Normal

- Ønsker HF-radar for å varsle om oljesøl i Skagerrak

Meteorologisk institutt ønsker å utplassere en høyfrekvent radar på sørspissen av Store Torungen i Arendal. Radaren skal måle havstrømmer og kan bli viktig i kampen mot oljeforurensning.

Torungen fyr i sterk vind

Meteorologisk institutt ønsker en HF-radar på Store Torungen i Arendal.

Foto: Knut Mørland / NRK

– Data fra en HF-radar på Store Torungen kan bli svært viktig i oljevernberedskapen, sier Lars-Anders Breivik ved Meteorologisk institutt. Han leder forskningsavdelingen «Hav og is».

Stråholmen i Kragerø

Opprydding av oljesøl etter Full City-havariet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Vi har ennå oljesølet fra Full City-havariet i friskt minne. Ved slike hendelser er det avgjørende å ha gode data om havstrømmene langs kysten, sier Breivik.

HF-radaren skal måle havstrøm i overflaten innenfor en rekkevidde av 70 kilometer. Fra en 7,5 meter høy stang sendes elektromagnetiske stråler mot havflaten. Strålene reflekteres deretter.

Dataene vil brukes i den operasjonelle havmodellen som kjøres daglig ved Meteorologisk institutt.

Teksten fortsetter under bildet.

HF-radar og ønsket plassering på Store Torungen

HF-radaren ønskes utplassert på sørspissen av Store Torungen i Arendal.

Foto: Meteorologisk institutt/NRK / Montasje

– Også viktig ved redningsaksjoner

– I tilfeller med oljesøl vil data fra denne modellen være avgjørende for å kunne lage varsler om hvor oljen driver, sier Breivik.

– Modellen dekker hele Skagerak, og HF radaren vil først og fremst bidra til beredskapen langs kysten fra Vestfold til Vest Agder. Data fra modellen benyttes også i situasjoner for søk og redning.

Svenskene har hatt to HF-radarer i bruk i en prøveperiode. Målet er å etablere et felles-skandinavisk observasjonsnettverk.

Verneområde

Fordi Store Torungen ligger i et verneområde, søker Meteorologisk institutt nå om dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Utsikt på Torungen fyr

Utsikt over landskapsvernområdet fra fyret.

Foto: Espen Bierud / NRK

Torungen fyr er en populær kysthytte

Gjennom Turistforeningen er det mulig å overnatte på Store Torungen.

Foto: Espen Bierud / NRK

Den planlagte HF-radaren består av en 7,5 meter høy antenne som boltes til fjellgrunn. Det må trekkes kabler for data og strøm til de eksisterende bygningene ved fyrtårnet hvor alt utstyr kan plasseres.

Positive

Bruk av HF-radar har vært diskutert med representanter for Torungens venner og Turistforeningen, og disse stiller seg positive til utplasseringen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) har også gitt sendetillatelser.

Meteorologisk institutt håper å kunne starte montering av HF-radaren etter at hekkesesongen er over midt i juli.

Overflatestrøm observert av svensk HF-radarsystem utplassert på Måseskär og Väderöerna.

Overflatestrøm observert av svensk HF-radarsystem utplassert på Måseskär og Väderöerna.

Foto: Lars-Anders Breivik