- Nei til fylke uten sykehus

–Vi må si tydelig i fra, det er uakseptabelt med bare ett sykehus i landsdelen, sa Atle Svendal fra Arendal på årsmøtet til Aust-Agder Ap i dag. Han høstet applaus.

Atle Svendal

-Må si tydelig fra om sykehus, mener Atle Svendal fra Arendal Arbeiderparti.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Forslaget om at det i framtida bare skal være sykehus på Eg i Kristiansand, ble en hovedsak på årsmøtet lørdag og debatten forsetter søndag. Flere var opptatt av at Aust-Agder kan bli uten sykehus.

Krav om fullverdig sykehus i øst

Arendal Ap fremmet et forslag om å kreve et fullverdig sykehus i Arendal og at «Utviklingsplan «2030» settes på vent til regjeringens nasjonale sykehusplan kommer neste år.

–Dette er ikke bare en Arendals-sak, det er en Aust-Agder-sak, sa ordføreren i Risør, Per Lunden.

–Vi må si tydelig i fra, sa stortingsrepresentant Freddy de Ruiter.

Lillesandsrepresentant i mot

Den eneste som gikk i mot at årsmøtet skal vedta resolusjonen fra Arendal var Helge Røed fra Lillesand. Han minnet om at sykehuset kan spare 400-600 mill kroner årlig hvis den omstridte planen blir gjennomført.

Helge Røed

Helge Røed fra Lillesand gikk i mot resolusjonen fra Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det viktigste er kvalitet, at vi klarer å få et sykehus som leverer kvalitet i framtida. Det blir mer og mer spesialisering. Dette må vi diskutere seriøst, og jeg vil foreslå at vi setter saken opp som et eget tema i representantskapet til partiet senere, sa Røed og konkluderte med at han ikke kunne stemme for Arendal Aps forslag.

Debatten fortsetter på årsmøtet søndag og et vedtak skal gjøres i løpet av dagen.

Dette er forslaget fra Arendal Ap:

I «Utviklingsplan 2030», som nylig er sendt på høring på Sørlandet, foreslår sykehusledelsen at det i framtiden bare skal finnes ett sykehus i hele Agder - og at dette ene sykehuset skal være lokalisert i Kristiansand.

Aust-Agder Arbeiderparti mener det er viktig å videreutvikle sykehuset i Arendal som et mellomstort sykehus i norsk målestokk med et fullverdig tilbud. Flekkefjord sykehus bør videreføres som et trygt lokalsykehus. Aust-Agder Arbeiderparti vil ha gode og nære sykehusfunksjoner og kan ikke se at Utviklingsplan 2030 legger opp til det.

Aust-Agder Arbeiderparti forventer at regjeringa sørger for at sykehusets styre utsetter behandlingen av «Utviklingsplan2030» fram til den bebudede nasjonale helse- og sykehusplan har blitt lagt.