- Må venne seg til mer åpenhet

Sykehusansatte må venne seg til offentliggjøring av sykehusets resultater – både de gode og de dårlige. Det sier organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus.

Flere ansatte sier det er tungt og belastende å jobbe ved sykehuset i Arendal etter saken om tarmoperasjonene. Nå skal Sørlandet sykehus jobbe med arbeidsmiljøet.

VIDEO: Kvaliteten på arbeidsmiljøet har falt etter tarmoperasjonssaken.

Nina Føreland

Mer åpenhet er et gode for ansatte og publikum, mener orgaisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

NRK Sørlandet fortalte tidligere i dag at sykehusansatte i Arendal opplever det tungt og vanskelig å jobbe ved sykehuset som på grunn av diskusjonene rundt tarmoperasjoner. Hovedtillitsvalgt for de 600 sykepleierne, Bente Liv Hagen, sier det er tøffest for de som jobbar nærmest operasjonene

Føreland sier det er forståelig at de opplever jobben belastende når sykehuset ikke gjør en god nok jobb.

– Jeg skjønner veldig godt at det oppleves belastende for våre medarbeidere når det avdekkes at det er store forskjeller på kvaliteten og at de har et forbedringspotensiale og ikke er gode nok, sier hun.

Men samtidig må sykehusansatte forberede seg på full åpenhet om kvaliteten på arbeidet de gjør.

Åpenhet – på godt og vondt

– Sørlande sykehus og andre Helseforetak praktiserer i stadig større grad mye mer offentliggjøring fordi vi er opptatt av åpenhet. Vi skal begynne å publisere avviksmeldinger og kvalitetsindikatorer og komplikasjonsregistre – som viser noe om kvaliteten på det vi gjør. Vi mener at alle er tjent på at det blir mer åpenhet, sier Føreland.

Mer åpenhet vil kunne føles mer belastende for sykehusansatte, og de må derfor forberedes på offentlighetens kritiske blikk.

– Vi må sikre oss at våre medarbeidere blir mer vant til offentliggjøring av kvaliteten på arbeidet vi gjør. Vi er tjent med åpenhet og mener det er positivt både for befolkningen og våre medarbeider. Vi får muligheten til å vise fram gode resultater, men det vil også vise hvor vi har et forbedringspotensial. Så vi må lære oss å venne oss til at vi er mer i offentligheten og det må vi diskutere intern i organisasjonen vår, sier Føreland, som forteller at dette er sak som skal diskuteres på alle nivå i Sørlandet sykehus.

Har varslet arbeidsmiljøsak

Men mer åpenhet vil også kunne føles mer belastende for sykehusansatte

Fagforeninger ved Sørlandet sykehus Arendal har varslet arbeidsmiljøsak – hva sier du til det?

– Det skjønner jeg – og der er helt naturlig at vi diskuterer i både de klinikkvise arbeidsmiljøutvalgene og i hovedarbeidsmiljøutvalget hvordan vi skal håndtere dette når vi offentliggjør kvalitetsregistre og blir mer målt på kvaliteten vi tilbyr, sier Føreland.

Fagforeningene etterlyser også at ledelsen går ut og prøver å betrygge befolkningen. Selv om det er gjort forsøk på det i det siste – så sier de ansatte at de opplever forholdene belastende.

– Har dere rett og slett mistet troverdigheten ute blant folk etter all støyen rundt sykehuset nå?

– Det håper jeg ikke. Vi tror og håper at befolkningen synes det er positivt at vi er opptatt av åpenhet og at vi viser fram kvaliteten på det arbeidet vi gjør, sier Føreland.

Møte Sørlandet sykehus

Arbeidsmiljø stod på sakskartet under møtet mellom sykehusledelsen og tillitsvalgte i ettermiddag.

Foto: Frans Kjetså / NRK