- Ingen klarer å bli rusfrie her

Det mener Inger Vøttrup i Landsforeningen mot stoffmisbruk. Hun er oppgitt over at Vennesla kommune ikke lenger vil bruke penger på å sende rusmisbrukere på private institusjoner.

Inger Vøttrup

Inger Vøttrup fortviler over gjentatte kutt i tilbudet til rusmisbrukere.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Neste år skal kommunen kutte en halv million til i rusomsorgen, og de narkomane skal heller følges opp lokalt.

Kraftige kutt på kort tid

Som NRK tidligere har fortalt, har Vennesla kommune de fire siste årene gått fra å bruke nesten 3 millioner kroner på å sende narkomane til private institusjoner, til å bruke noen få hundre tusen.

I dag er det over 70 misbrukere i kommunen, 16 av disse er under 25 år. Nå skal det ekstremt mye til før noen av disse vil få innvilga et opphold på en privat institusjon. Nå skal ansatte i kommunen heller sørge for å følge opp med samtaler, transport til lege osv.

Vøttrup har selv en sønn som er rusmisbruker, og har ingen tro på opplegget.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Vi begriper ikke hva de tenker på. De gjør så lite for rusmisbrukere i Vennesla, sier hun.

Vanskeligst for de over 18

Frank Bakken

Frank Bakken vågde ikke å flytte tilbake til Vennesla før mange år etter at han ble rusfri.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Vøttrup er ei av dem som kjenner best til miljøet i Vennesla. De under 18 blir sendt på behandling og fulgt opp, men hun er fortvilet over tilbudet til de andre.

– Jeg vet om mange i 18 – 20-års alderen som ruser seg mye – men hvem hjelper de, spør Vøttrup.

Frank Bakken har vært rusfri i mange år. Han dro på Evangeliesenter, og kom seg vekk fra det gamle miljøet. Det gikk mange år før han var klar til å vende tilbake.

– Jeg bodde vekke i 21 år. De første årene da jeg var på ferie her så var jeg rett og slett ikke klar til å flytte hjem igjen, sier Bakken

Ukjent for leder av levekårsutvalget

Leder av levekårsutvalget i Vennesla, Inger Turid Tonstad fra KrF, sier hun rett og slett ikke var klar over at de fleste fikk nei til å reise bort på avrusning.

– Vi har nok ikke hatt dette oppe på den politiske dagsorden slik jeg har registrert.

– Men har dere ikke fått med dere at det som regel blir nei til for eksempel Evangeliesenteret når det blir søkt om?

– Nei det har vi ikke fått informasjon om. Det har rett og slett ikke vært en sak. Vi har vært med på å vedta rammen for rusomsorgen, men vi har ikke spesifikt diskutert denne problemstillingen, sier Tonstad.

Også Tonstad har liten tro på at narkomane skal klare å bli rusfrie i sin egen bygd.

– Det mest betryggende er å få dette behandlet i den ruspolitiske handlingsplanen, sier hun.