- I en gråsone

Statssekretær mener bestillingsbarnet reiser vanskelige etiske og juridiske problemstillinger.

Illustrasjonsbilde fødende

- Det er litt i gråsonen når det kommer kvinner fra utlandet hit for å føde, sier Kari Henriksen. (Illustrasjonsbilde)

Foto: NTB/arkiv / Scanpix

Tidligere i dag meldte NRK at en kvinne fra østeuropa skal ha født et barn på Sørlandet sykehus i Kristiansand på oppdrag fra et norsk par, som deretter betalte kvinnen og overtok barnet.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Kari Henriksen (AP), kan ikke huske noe lignende.

Første henvendelse

- Så vidt meg bekjent har det ikke kommet inn henvendelser som den det blir referert til i media nå tidligere, sier Henriksen.

Kari Henriksen (Ap)

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Kari Henriksen (AP).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kvinnen som fødte barnet, sier imidlertid at dette ikke er første gang hun har gjort dette. Hun hevder hun også en gang tidligere har vært i Norge og født et såkalt bestillingsbarn.

Kari Henriksen mener hendelsen reiser flere ulike problemstillinger.

- Når jeg hører om slikt som dette, tenker jeg først og fremst at dette er et veldig komplisert område å regulere og få kunnskap om. Det reiser veldig mange vanskelige etiske og juridiske problemstillinger, sier Henriksen.

Må sette grenser

Fylkeslegen i Vest-Agder gikk tidligere i dag ut og etterlyste klarere regler av retningslinjene på dette området.

- Hele biotekniologien dreier seg om å sette grenser, og det er en veldig viktig debatt å ha i media om hvor disse grensene skal gå, mener Henriksen.

- Slikt sett er det positivt at det kommer tilfeller som gjør at vi må reflektere over disse problemstillingene.

Solgte nyfødt barn

Ikke lov

Henriksen mener det ikke kan herske noen tvil om hvordan reglene er når det gjelder surrogatmorskap i Norge.

- Det er ikke lov. Det er helt tydelig at det ikke er tillatt med surrogatmorskap i Norge, fastslår stasttekretæren.

Fødsel

(Illustrasjonsbilde)

Foto: Scanpix

Hun mener denne saken ligger i en "gråsone", og håper fylkeslegen kan hjelpe med å få klarhet i disse gråsonene.

- Det er litt i gråsonen når det kommer kvinner fra utlandet hit for å føde. Disse problemene må vi nå få på bordet gjennom fylkeslegen, så vil vi ta fatt i saken når den kommer på vårt bord, sier AP-politikeren.

Må starte en prosess

I og med at helse- og omsorgsdepartementet ifølge Henriksen ikke har behandlet noen lignende saker tidligere, kan departementet stå overfor en omfattende arbeidsprosess for å avklare hvordan slike saker skal behandles.

- Siden dette er en helt ny type sak, må vi sette i gang en prosess hvor vi ser an hvordan vi skal gripe denne saken både politisk, lovmessig, og hvordan helsepersonell skal opptre, avslutter Kari Henriksen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet