- Heimevernet raseres

Sjefen for Heimevernet på Agder mener forsvarssjefen vil rasere HV i landsdelen.

HV trener terrorberedskap
Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Sjefen for Heimevernet på Agder, oberstløytnant Stein Borgersen, reagerer sterkt på forsvarssjefens forslag om å redusere HV-styrken i Norge fra 50 000 til 30 000 mann.

Bare på Agder betyr dette at styrken reduseres fra 2 400 til 1 400 mann, sier Borgersen.

Han kaller forslaget en rasering av Heimevernet.

Rasering

- Dette vil være en rasering av av heimevernskonseptet i bygd og by, sier Borgersen. Han tror Heimevernet blir nødt til å konsentrere aktiviteten i byene dersom dette forslaget vedtas.

- Dette forslaget er meget sterk kost, sier Borgersen.

Han sier at en sammenslåing av HV i Agder og Rogaland vil kreve enormt med administrasjon, og at det neppe er noe å spare på en slik sammenslåing

Avgjøres av Stortinget

Borgersen sier det er mulig å påvirke forslaget frem til dette skal legges frem for forsvarsministeren i november.

- Vi er nå inne i en prosess og drøfter dette fremover. Så vi har en viss mulighet til å påvirke forslaget frem til det endelig legges frem for ministeren, sier Borgersen.

Deretter skal det fra departementet  til Stortinget som behandler saken i vårsesjonen 2008.