NRK Meny
Normal

- Avhengig av ny vei

Havnemyndighetene sier dagens E39 hemmer utviklinga. I dag fikk de ministerbesøk.

Konteinerhavn
Foto: Nilsen, Anne Torhild / NRK

Havnemyndighetene i Kristiansand sier at standarden på E39 og jernbanen vestover hemmer utviklinga av havna.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen kom i dag på besøk til Kristiansand for å se på forholdene for havna. Men hun ville ikke love mer penger til bedre E39.

- Jeg synes det er viktig å få en omvisning i havna og orienteres om de havneplanene som foreligger. Det er viktig å ha med seg når vi skal jobbe videre med Nasjonal transportplan, sa Pedersen.

- Utviklinga stopper opp

Kristiansand havn har de siste årene hatt en sterk vekst og havna er utpekt som en av de fire viktigste godshavnene i landet.

Stein E. Haartveit

Havnedirektør i Kristiansand, Stein E. Haartveit, sier veien er viktig for havnas og landsdelens utvikling.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Den framtidige kontainerhavna skal ligge i Vestre havn. Men den videre utviklinga av havna stopper opp dersom moderniseringen av E39 blir skjøvet ut i tid, mener havnedirektør Stein E. Haartveit.

- Nå er det avgjørende for Kristiansand havn og for næringslivet i Region Sør at E39 bllir bygd ut. Får vi ikke bedre vei betyr det at vi stopper opp som kontainerhavn, og det vil få store konsekvenser for næringslivet i landsdelen, sier Haartveit.

- Tør man å satse?

Trailere med gods og turister møter nærmest veggen ved ankomst til Kristiansand. Enorme beløp er investert i firefelts E39 i Danmark. Milliardbeløp er investert i ny ferje over Skagerrak. Men i Kristiansand stopper det opp, på grunn av for dårlig vei, mener de lokale aktørene.

Helga Pedersen

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen satte pris på å få informasjon om planene for havna, men hadde ingen penger å love bort til ny vei.

Foto: Frans Kjetså / NRK

- Det er viktig at næringslivet kan stole på politiske signaler, slik at våre eiere skal tørre å legge langsiktige planer. Det er viktig å vite om byen og havna her blir liggende etter, for det vil styre utviklinga vår.

Det sier Kjell O. Johannessen, leder i forum for leverandørindustrien på Sørlandet, NODE.

Kristiansand havn og E39-utbygginga blir et samtaletema mellom flere departementer i tida framover.