NRK Meny
Normal

Falsk trygghet

Kristiansand kommune fjerner gangfelt, fordi de frykter ulykker.

Fotgjengere
Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Kristiansand kommune mener at gangfelt gir falsk trygghet for fotgjengerne. Derfor fjerner kommunen nå flere gangfelt.

Ingeniør Per Kjelsås i Kristiansand kommune mener bilistene ikke respekterer gangfeltene.

- Sikkerheten blir bedre når gangfeltene fjernes, fordi fotgjengerne da vil være mer forsiktige når de krysser veien, sier Kjelsås.

Stor risiko for ulykker

Et gangfelt gir fotgjengere rett til å krysse veien og bilistene plikt til å stoppe, men Kjelsås sier mange gangfelt ikke fungerer.

- Enkelte fotgjengere oppfatter nok gangfelt som sikrere enn de faktisk er. Om ikke de hvite stripene i veien fungerer, så er risikoen for ulykker stor, sier Kjelsås.

Frykter for skolebarna

Det er gangfelt i bydelen Fagerholt som nå skal bort. Velforeninga frykter for sikkerheten til skolebarna.

- Jeg er skeptisk. Vi har sett av Trekjønnveien, som tidligere hadde vikeplikt, nå er blitt en forkjørsvei. Det har gjort at farten på veien har økt betraktelig.

- Når man kort etter fjerner gangfelt er jeg skeptisk. Jeg tror fort bilistene ikke vil være bevisste nok på kryssing av mye trafikkanter, og jeg tror dette blir å gå i feil retning, sier leder for Gimlekollen og Fagerholt Vel, Alf Helgeland.

Han vil nå ta saken opp med rektorene på de to skolene i området, og sammen med dem komme med et felles uttalelse til kommunen.

- Bør heller bygge bedre gangfelt

Trygg trafikk i Vest-Agder mener det er bedre å lage tryggere gangfelt enn å fjerne dem. De sikreste gangfeltene er de som er opphøyd, ifølge fylkesleder Liv Falkum.

Liv Falkum

Liv Falkum i Trygg trafikk.

Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Falkum støtter likevel Kristiansand kommune i at flate gangfelt, som dem på Fagerholt, er farlige. Det er også politiet enig i.

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at ved flate gangfelt øker uhellsfrekvensen med 26 prosent, mens den reduseres med 39 prosent ved opphøyde gangfelt, ganske enkelt fordi bilistene må bremse.

Likevel er det klart at noen gangfelt er farlige, fordi de er plassert feil. At disse blir fjernet synes Falkum er helt i orden. Gangfeltene skal være tryggeste sted å krysse veien.