- Forbudet var ikke belastende

Tiggeforbudet har ikke vært belastende for omdømmet til Lillesand kommune, mener ordfører Arne Thomassen. Lillesand var lenge den eneste kommunen i landet med et slikt forbud, men i går vedtok politikerne å opphevet forbudet.