- Forberedt på 100.000 personer

I fjor gikk arrangementet Julegada i Vennesla med et underskudd på 400.000 kroner, men komiteen håper i år å gå i balanse, sier komiteleder Alexander Etsy Jensen. Ifølge han er julegada klar for å ta i mot 100.000 personer på de ni dagene det pågår.