- For dyrt å fiske i Tovdalselva

Det koster urimelig mye å fiske i Tovdalselva i sonen fra Boenbrua til Rugsland. Det sier hobbyfisker Tor Punsvik som mener prisen ekskluderer fiskere i nærområdet.

Tovdalselva

Tovdalselva nord for Boenbrua bukter seg stille og rolig, men det er forholdsvis få laksefiskere i denne delen av elva.

Foto: Tor Porter Saltrøe / NRK

Tor Punsvik bor på Drangsholt og har i flere år vært en ivrig bruker av Tovdalselva.

Nå reagerer han på det han mener er urimelig høye priser på sesongkort for å fiske i sone 3, en strekning på cirka 7 kilometer fra Boenbrua og til strykene overfor Rugsland.

Ifølge Punsvik er dette en strekning hvor det er forholdsvis små sjanser for å få laks på grunn av elvens beskaffenhet og at elveområdet er en transportetappe for laksen.

Likevel koster et sesongkort 1800 kroner i denne sonen og prisen har steget kraftig de siste årene, ifølge Punsvik.

Ekskluderer brukere i nærmiljøet

Tor Punsvik

Tor Punsvik mener det er urimelig høye priser for å fiske i deler av Tovdalselva.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Jeg finner gjeldende fiskepriser i det meste av region 3 urimelig høye, og jeg registrerer at dette har ført til bortimot totalt frafall av fiskere på denne strekningen de senere sesonger, sier Punsvik.

Han tar nå saken opp med ledelsen i Nedre Tovdal Fiskelag.

– Jeg ønsker en konstruktiv dialog med fiskelaget. Det er flott at elva er "restaurert", men det er ille at folk ikke føler at de har råd til å bruke den, sier han.

Tovdalselva har mottatt store statlige tilskudd til reetablering av laks og har fått annen offentlig bistand til tilrettelegging. Det er derfor vanskelig å forstå denne ekskluderingen av naturlige brukere i vårt nærmiljø, sier Punsvik, som til daglig jobber som viltforvalter ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder.

Han poengterer at han uttaler seg som privatperson og "bruker" av elva i denne saken, og at dette ikke vedkommer hans jobb som viltforvalter.

– Det er mange mennesker og potensielle fiskere som bor nært til denne elvestrekningen. For oss aktuelle beboere på denne strekningen synes «nærelva» nå å være fremmedgjort for fiske, sier han.

Punsvik sier prisen for et sesongkort var lav i 2010, og at man i 2011 doblet prisen.

– Siden den gang vet jeg ikke om noen andre enn meg på Drangsholt, Grødum, Sandnes og Foss som har løst fiskekort og fisker på denne strekningen, sier han.

Differensierte priser

Punsvik sier en lang rekke laksevassdrag rundt i landet har langt mer differensierte priser for å tilgodese allmennheten på en bedre måte.

Han har sammenlignet prisene i Tovdalselva med fiskesoner i Otra, Mandalselva, nedre sone i Audna, Lygna, Storelva og Nidelva i Aust-Agder, en strekning i Numedalslågen og Skienselva.

Sone 3 i Tovdalselva ligger helt i pristoppen når det gjelder sesongkort, ifølge Punsvik.

– All honnør til fiskelaget for at barn under 16 år har fritt fiske i elva, men det hjelper lite med fritt fiske for barn og unge når foreldrene som kunne tenkt seg å delta og være med og oppdra og inspirere barna, avstår fra å fiske på grunn av urimelige priser, sier han.

Punsvik har selv droppet å løse fiskekort i Tovdalselva i år på grunn av prisen, og han har heller valgt å kjøpe billigere fiskekort til en rekke fiskevann i Kristiansand.

– Det er billig

Tovdalselva

Fiskelaget mener det er billig å fiske i Tovdalselva.

Foto: Tor Porter Saltrøe / NRK

Leder i Nedre Tovdal Fiskelag Jørgen Birkenes sier til NRK at han ikke deler Punsviks synspunkter om at det er dyrt å fiske i Tovdalselva.

– Nei, jeg synes det er billig å fiske i elva. Punsvik må se på det produktet han får for pengene. 1800 kroner for å fiske i sone 3, som har mange attraktive og gode fiskeplasser, er rett og slett billig, sier Birkenes.

Han mener at 1800 kroner er vel anvendte penger for å kunne fiske så mye man vil hver eneste dag i hele laksesesongen.

Birkenes er heller ikke enig med Punsvik i at sone 3 er en dårlig sone for laksefiske.

– Her finnes det veldig mange gode fiskeplasser, sier han.

– Men prisen har økt kraftig de siste årene?

– Prisen i år er den samme som i fjor, så Punsvik tar feil når han sier at prisen har steget fra i fjor til i år. Men når det gjelder prisene generelt så har vi forsøkt å harmonisere prisene med hva det koster å fiske i andre elver på Sørlandet. Det kan ikke være slik at det skal være mye billigere å fiske i Tovdalselva. Da vil folk tro at Tovdalselva er en dårlig lakseelv, og det er den ikke, sier Birkenes.

Mye fisk

Laksefisket i Tovdalselva har vært litt dårlig hittil i sesongen, og det skyldes at vannføringen er redusert og at det har kommet lite regn, men det er likevel mye fisk i elva, ifølge lederen i fiskelaget.

– Fisketelleren i laksetrappa ved Boen har registrert 600 laks denne sesongen. Så det er utrolig mye fisk i elva, sier han.

– Kan Punsvik og andre hobbyfiskere regne med lavere priser for å fiske?

– Nå skal vi diskutere dette i styret i fiskelaget, men jeg tror nok ikke han kan regne med at det skal bli noe særlig billigere, avslutter Birkenes.