- Flere feil i byggesaker

Flere har fått feil behandling av byggesaker i strandsonen, mener advokat.

Advokat Rune Dybedal mener mange hyttebyggere på Sørlandet kan ha fått feil behandling av det offentlige.

Det offentlige har utvist overraskende dårlig skjønn i flere instanser, mener advokaten.

Mange hytteeiere har tatt kontakt med ham for å få hjelp til sine saker.

 

Forskjellsbehandling

Dybedal representerer en hyttebygger fra Kristiansand, som i høst fikk tillatelse til å sette opp hytte i strandsonen i Høvåg etter å ha blitt nektet i 10 år. Hyttebyggeren, Egil Tellefsen, fikk avslag på avslag, men advokaten nektet å godta dem. Han mener klienten ble utsatt for dårlige begrunnelser og tilfeldig skjønn.

- Det skjønnet vi har sett har vært under enhver kritikk. Forvaltningen har ikke vært konsekvent i det de har gjort. De sier ja i en sak, og nei i en annen sak, uten å kunne begrunne det. Det er det vi i norsk rett kaller urettferdig forskjellsbehandling, sier Dybedal.

- Ikke enestående

Flere med en hyttedrøm har møtt veggen på urettferdig vis i byråkratiet.- Bare målt ut fra antall henvendelser jeg har fått etter at vi fikk en lykkelig løsning på denne saken, så er det ingen tvil om annet enn at Tellefsens sak dessverre ikke er enestående, sier Dybedal.