- Flaut å være alene

Mange synes det er ubehagelig å oppsøke julefester for ensomme, og sitter heller alene.

Eldre dame

Mange blir sittende alene i jula, men Shalam oppfordrer folk til å ta del i felles julefstene som arrangeres rundt forbi.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Flere steder arrangeres det store julefester for dem som ikke har andre å feire sammen med.

Men mange som sitter alene synes det er flaut å være ensom, og benytter seg ikke av tilbudene. Det mener Tor Solberg i Stiftelsen Shalam.

Julaften steller han til fellesfest på Shalam i Kristiansand sammen med resten av familien sin, og forventer rundt hundre mennesker på besøk.

- Vi har mange ganger opplevd at folk har stått på terskelen og telt på knappene om de skal komme inn eller ikke. Mange føler det er flaut å være alene, men jeg tror jeg kan si at ingen som har kommet inn har angret, sier Solberg.

Til Shalam julaften kommer rusmisbrukere, eldre og ensomme, som ønsker noen å dele julefeiringa med. Her blir det gløgg, ribbe, surkål og alt som hører med. I tillegg vanker det julegaver som er samlet inn. Flere andre steder er det også arrangemeter, blant annet på Mental Helse i Arendal.

Mange ensomme eldre

En gruppe som har økt på julefeiringa hos Shalam er eldre mennesker, ifølge Tor Solberg.

- Jeg vil spesielt nevne mange eldre mennesker som er svært, svært ensomme. Barna er ofre for tidspresset og har ikke tid til å besøke far eller mor, som blir sittende dørgende ensomme. Vi har sett de siste årene at flere fra denne gruppa har begynt å oppsøke oss på julaften. Det synes jeg er sterkt og flott.

Solberg sier at det å være ensom oppleves som spesielt stigmatiserende i jula.

- Ensomhet er en varm potet i jula. Mange som er ensomme har kanskje vært velfungerende mennesker helt til i middelalderen, og så er det noe som har gått galt.

Mange vil bidra

Tor og Helene Solberg har i flere år tilbrakt julaften på Shalam, og i år er også barn og barnebarn med.

- Det gir veldig mye, mer enn å sitte hjemme hos seg selv og åpne pakker. At jeg ser at jeg kan gjøre noe for andre gir en større glede enn å tenke på seg selv. Vi ser også at mange melder seg og har lyst til å være med å hjelpe, sier Helene Solberg.