- Feil bruk av barnehagestøtte

Ordføreren i Arendal hevder midlene ikke er brukt i det hele tatt.

Norske kroner.

På landsbasis har 90 millioner kroner blitt brukt på andre ting enn barnehager, hevder undersøkelsen.

Foto: ScanStockPhoto

Hele fem av seks kontrollerte kommuner i Agder skal ha brukt skjønnsmidler øremerket barnehager til andre formål.

Det fremgår av en undersøkelse gjennomført av Telemarksforskning på vegne av Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen er laget utfra tall fra 2006.

Verst er Arendal, som ifølge undersøkelsen har brukt omlag 1.5 millioner kroner feil. Deretter følger Flekkefjord med nesten 1.3 feilanvendte millioner, Vennesla med 1.2 millioner og Tvedestrand med drøye millionen. Kvinesdal har ifølge undersøkelsen anvendt 600 tusen kroner feil.

Kommunene vil bli trukket halvparten av disse beløpene neste gang de får skjønnsmidler av staten.

Lindesnes er den eneste kontrollerte sørlands-kommunen som får godkjent, og slipper å bli trukket.

Aldri blitt brukt

Ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen, hevder de feilbrukte midlene ikke er brukt i det hele tatt.

- Vi har ikke brukt disse pengene. Det vi har gjort, har vært å sette de over på et disposisjonsfond, i stedet for å bruke opp alt på en gang. Slik sikrer vi oss å ha ressurser når det er et eller annet vi trenger pengene til, sier Arendal-Ordføreren.

Torill Rolstad Larsen

- Pengene har aldri blitt brukt, hevder Arendal-Ordføreren.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Vi har mange offentlige barnehager og private barnehager. Da blir det vanskelig å se hva alle pengene går til hele veien. Derfor setter vi over en del på fond for å kunne ha penger igjen når vi trenger de, sier Rolstad Larsen.

Dermed skal pengene altså fortsatt være i kommunens hende, og Rolstad Larsen synes det er merkelig at Kommunen skal bli trukket neste gang støtten utbetales. 

- Vi har jo ikke brukt pengene til noe de ikke skal gå til. Det må gå an å sette midler over i et fond, og heller bruke de når det blir bruk for det, mener hun.

Svært beklagelig

Karen Junker, utdanningsdirektør i Aust-Agder, er skuffet over det dårlige resultatet.

- Dette er svært beklagelig, spesielt i og med at vi hadde en lignende runde i fjor hvor resultatene var like dårlig. Da håpet vi at kommunene hadde lært, sier Junker.

- Når det gjelder fond, er det ikke tillatt å sette midlene i frie fond. Hvis det er en feil i tallene for Arendal er det gledelig, men det må bevises først, påpeker hun.

Vil undersøke flere

Junker varsler nå at også flere kommuner vil bli undersøkt.

- Det vil bli kontrollert flere kommuner. Vi vil gjennomføre den samme undersøkelsen som Telemarksforskning for å finne ut om dette gjelder flere kommuner, advarer Junker.

Ifølge undersøkelsen skal hele 54 av 60 kontrollerte kommuner på landsbasis ha brukt deler av barnehagestøtten til andre formål enn det den er tenkt til.

Til sammen skal de 54 kommunene i 2006 ha brukt til sammen 90 millioner på andre ting en barnehagestøtte, hvorav da halvparten blir trukket ved neste utbetaling av skjønnsmidlene.

Skjønnsmidler til drift av barnehager ble første gang tildelt i 2004. Formålet med midlene er å kompensere for merutgifter kommunene fikk da de innførte maksimalpris, kommunal plikt til økonomisk likeverd av barnehagene og drift av nye barnehageplasser.