- Evje ikke nok

O. T. Tønnevolds rederi vil fremme forslag om soningsanstalt i Lillesand uavhengig av hva som bestemmes i Evje.

Fengsel

(Illustrasjonsfoto)

Foto: AHMAD ZAMRONI / Scanpix/AFP

Jan Atle Dolsvåg i O. T. Tønnevolds rederi mener soningstilbudet i Vest-Agder over hodet ikke er tilfredsstillende.

Rederiet har nesten klar nye planer for en åpen soningsanstalt på Kjerlingland i Lillesand. Rederiet mener et fengsel på Evje uansett ikke hadde dekket behovet for åpne soningsplasser.

- Politikerne bestemmer

Langt større behov

Evjemoen fengsel

Evjemoen fengsel.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Rederiet vil derfor legge frem sine planer for Justisdepartementet, uavhengig av hva som blir vedtatt i Evje.

- Det vil vi definitivt. Evje-prosjektet vil ikke ha en god nok soningskapasitet til å avhjelpe den spesielle situasjonen i Vest-Agder, ved at det per i dag ikke finnes tilfredsstillende soningsplasser over hodet, sier eiendomssjef i rederiet, Jan Atle Dolsvåg.

Dolsvog er kritisk til de soningsplassene som allerede finnes.

- De få plassene på tinghuset i Kristiansand tilfredsstiller ikke kravene til rehabilitering og andre ting. Behovet er uansett langt større enn det som er mulig å oppfylle på Evje, kritiserer Dolsvog.

Krisemøte om fengsel

Presteheia likevel

Fikk nei sist

For to og et halvt år siden sa Justisminister Knut Storberget nei til planene Tønnevolds rederi la frem den gang. Da fremmet rederiet forslag om et tradisjonelt fengsel i Lillesand.

Siden den gang har rederiet omarbeidet planene kraftig, og har nesten klart et nytt prosjekt for åpen soning, som er det justismyndighetene har øverst på ønskelisten. Departementet mener åpen soning vil redusere soningskøene.

Rederiets nye forslag ombefatter også overgangsboliger og rusomsorg.

- I reguleringsplanen som vi har sendt inn til behandling hos Lillesand kommune, har vi foreslått et område på Kjerlingland til dette formålet, sier eiendomssjefen i rederiet.

Kan få Evje-midler

Om det ikke blir fengsel i Evje, går pengene som er avsatt til det tilbake til stortinget. Dolsvåg har et håp om at noen av disse midlene i så fall vil tilfalle hans rederi.

- Det vil vi absolutt gjøre et forsøk på å få til. Vi kommer til å ta kontakt med justisdepartementet for å se om det er mulig å få en del av disse eventuelle midlene. Da kan vi videreutvikle forslaget vårt, som vi selvfølgelig mener er et mye bedre forslag enn det som foreligger i Evje, sier Dolsvåg bestemt.

Han vedgår at rederiet har motiver for prosjektet som går utover det rent kommersielle.

- Det har vi definitivt. Vi har jobbet med denne typen mennesker i flere år, og ser at her må noen ta tak, mener Jan Atle Dolsvåg.