NRK Meny
Normal

- Etterforskning tar for lang tid

Politimesteren på Agder er alvorlig bekymret over saksbehandlingstiden i Spesialenheten som etterforsker politifolk.

Politimester Bjørn Hareide
Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Spesialenheten for politisaker bruker for lang tid på etterforskning av politifolk. Det mener politimester på Agder, Bjørn Hareide.

Han viser til at det i mange tilfeller tar over ett år for å etterforske ferdig sakene.

Politimesteren har kontaktet Riksadvokaten og bedt ham gripe inn og få sakene behandlet hurtigst mulig.

- Går ut over tilliten

- Min erfaring er at etterforkningen gjennomgående tar for lang tid. Det synes jeg er for galt både av hensyn til befolkningen og av hensyn til mine ansatte, sier Hareide.

Han har ikke oversikten over antall saker som ligger på vent hos Spesialenheten, som etterforsker om polititjenestemenn har begått lovbrudd. Men han mener saksbehandlingstiden går ut over tilliten til publikum og ikke minst politifolkene selv.

- Det er ikke greit å gå rundt med en beskyldning. Den vil vi gjerne ha avklart ganske fort, sier Hareide.

Bare en etterforsker

Leder av spesialenheten for politisaker i sør-vestregionen, Bjørn Vikse, er enig at sakene tar for lang tid. Han håper Spesialenheten vil få flere ressurser slik at etterforskningstiden kan bli redusert.

Bare en etterforsker jobber på heltid i spesialenheten. Vikse setter nå sin lit til justisministeren.