- Et løft for E39

Senterpartiet og de andre regjeringspartiene mener at Nasjonal transportplan legger opp til et løft når det gjelder bedre E39 på Sørlandet.

Senterpartiet og de andre regjeringspartiene mener at Nasjonal transportplan legger opp til et løft når det gjelder bedre E39 på Sørlandet.

– Vi får et løft i satsingen på E39 mellom Søgne og Lyngdal.

Det sier fylkestopp i Vest-Agder Sp, Thor Jørgen Tjørhom, til NRK.

Firefelt til Vigeland

Thor Jørgen Tjørhom

Thor Jørgen Tjørhom (Sp) mener E39 får et løft i Nasjonal transportplan.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– I første planperiode ligger Livold-Fardal inne med oppstartsmidler, sier han.

– Hva med firefelt på denne strekningen?

– Det blir firefelt fra Søgne til Vigeland, sier Tjørhom.

E39 fra Kristiansand

Når det gjelder ny E39 fra Kristiansand og vestover så ligger det oppstartsmidler inne i transportplanen til dette.

Det sier stortingsrepresentant for Ap i Vest-Agder, Kari Henriksen.

– Dette ligger inne i Kristiansandspakke II. Og der ligger et også inne oppstartsmidler. Men dette er også avhengig av bompengefinansiering og hvordan man løser det i kristiansandspakken, sier hun.

Kari Henriksen (Ap)

Kari Henriksen (Ap) sier Nasjonal transportplan også setter av oppstartsmidler til E39 ut av Kristiansand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Hva betyr det i praksis. Når blir denne veien bedre?

– Veien blir bedre så fort som mulig. Når all planlegging er på plass så ligger det oppstartsmidler og da er det bare for veivesenet å si hva de har av utfordringer og mangler, så kan den pakken der starte, sier hun.

– Hvordan vil du formulere dette helt konkret for folk. Hva skal skje ut av Kristiansand nå?

– Så fort som planene ligger der, så vil den kunne starte. Dette er et totalbilde i kristiansandspakken som også må sees i sammenheng med kollektivtrafikken. Derfor trenger man å konkretisere kristiansandspakken for å få vite nøyaktig tidspunkt for oppstart på den veien, sier hun.

Fornøyd

I en pressemelding fra Senterpartiet går det frem at regjeringen vil prioritere utbygging av strekningen Søgne-Lyngdal på E39, der Livold-Fardal er første etappe.

Videre blir det ny Varoddbro i Kristiansand, ny vei til Kjevik og flere andre mindre prosjekter.

Det blir også prioritert statlige midler til E39 Gartnerløkka- Breimyrkrysset innenfor fase 2 av Samferdselspakke Kristiansand.

– Vi er nå virkelig i gang med stamveien gjennom Vest-Agder, og med dette historiske veiløftet skal vi bygge en vei for framtida, sier Tjørhom.

Her er innholdet i planen:

E18:
I første fireårsperiode prioriteres oppstart på bygging av ny Varoddbru på E18 i Krisitiansand. Utbyggingen fullføres i siste seksårsperiode.

E39:
Regjeringen prioriterer i første omgang utbygging av E39- strekningen Søgne – Lyngdal. Prosjektet er anslått å koste vel 7,5 milliarder kroner og forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Utbyggingen er nødvendig fordi dagens veg mellom Kristiansand og Stavanger har lav standard med dårlig framkommelighet, særlig for tungtransporten.

Prosjektet starter ved Lindelia i Søgne kommune og fortsetter gjennom kommunene Mandal og Lindesnes fram til Oftedal i Lyngdal kommune. Fra Fardal til Udland er det allerede bygd 3,9 kilometer ny to felts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Strekningen ble åpnet i 2011. Hele prosjektet omfatter bygging av om lag 28 kilometer firefelts veg vestover til Vigeland og om lag 8,5 kilometer tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk fram til Oftedal. Hele strekningen bygges ut i ny vegtrasé og vil korte inn E39 med vel fem kilometer. Omfanget av tunneler og større bruer er ennå ikke avklart.

Prosjektet vil bli gjennomført i flere utbyggingsetapper med Livold – Fardal (1,5 kilometer) som første etappe. Prioriteringen av Lindelia – Døle bru – Livold og Udland – Oftedal er avhengig av at det blir lokal tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. I første fireårsperiode prioriteres oppstart av skredsikring av E39 på strekningen Holmenfoss – Try i Søgne kommune.

I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset, forutsatt tilslutning til delvis bompengefinansiering innenfor fase 2 av Samferdselspakke Kristiansand.

Riksveg 41/riksveg 451:
I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til riksveg 41/riksveg 451 for å bygge om atkomsten til Kristiansand lufthavn, Kjevik. Prioriteringen er avhengig lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering av utbyggingen innenfor fase 2 av Samferdselspakke Kristiansand.