Brannbiler får avgiftsfritak

Det er nå klart at ingen brannvesen skal betale avgift for å kjøre de mindre brannbilene de bruker i utrykning. Regjeringen pålegger Skattedirektoratet å ikke kreve inn den såkalte engangsavgiften.