- Boplikten forsvinner i høst

Det er nå klart at det er politisk flertall i det nye bystyret i Lillesand, for å fjerne boplikten på Ågerøya.

Arne Thomassen

Høyre-ordfører Arne Thomassen får støtte av flere borgerlige partier i endringer av boplikten.

Lillesands ordfører Arne Thomassen bekrefter til NRK i dag at boplikten på Ågerøya faller bort. Det er bare formaliteter igjen, før den omdiskuterte ordningen på øya er historie.

Etter at det nye bystyret har konstituert seg i neste måned, vil Høyre sammen med tre andre partier sørge for å fjerne boplikten på øya.

– Vi har sagt fra Høyres side at denne høsten så faller boplikten på Ågerøya. Vi har fått tilslutning fra KrF, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet og det betyr at det er et flertall for å oppheve boplikten på øya, sier Thomassen.

Ser bare fordeler

Høyre-ordføreren er ikke i tvil om at både Lillesand kommune og huseierne på Ågerøya vil få fordeler når boplikten forsvinner.

–Jeg mener det vil gjøre det mye enklere. Folk skal slippe å bli kikka etter om de bor der eller ikke bo der. Det skal være større frihet i forhold til egen eiendom og lettere å omsette for dem som ønsker det.

Kommunens tjenestetilbud til beboerne på øya har vært omdiskutert. Mange har ment at nivået er så lavt at det ikke rettferdiggjør boplikt. Nå håper Thomassen kritikken vil stilne.

– Ikke minst blir det lettere for kommunen at vi skal slippe alle konfliktene som er rundt isforholdene om vinteren og skoleskyss- tilbudet, sier han.

Boplikten blir fjernet på Ågerøya

Boplikten kan bli fjernet på Ågerøya

SE OGSÅ VIDEOEN: KrF-topp jobber for å fjerne boplikten.