- 25 millarder redder toget

Redningen for toget på Sørlandet er å investere 25 millarder kroner i en ny SørVest-bane, ifølge en utredning. Stavanger-Oslo - fem timer i 2025? 

Ekspresstog.
Foto: Håkan Falk / Scanpix

Utredningen om fremtiden for togtransport mellom Oslo og Stavanger ble presentert på årsmøtet i Jernbaneforum Sør i dag.

- Investering på 25 milliarder kroner i en ny SørVest-bane vil gi et miljømessig meget godt togopplegg som blir konkurransedyktig med bil, fly og buss. Og banen ville ha gått med overskudd, heter det i rapporten.

 

Anders Langeland og Oddvar Skaiaa
Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

 

SørVest-banen ville kunne tilby kortere reisetid, tre timer Kristiansand - Oslo, og to timers reisetid på strekningen Kristiansand - Stavanger.

Agderforskning, IRIS of Railconsult står bak rapporten, som er laget på oppdrag fra Jernbaneforum Sør.

Både Anders Langeland fra Agderfiorskning og lederen for Jernbaneforum Sør, Oddvar Skaiaa, mener at det kan være realistisk at en ny bane vil stå ferdig i 2025.

Begge mener at investeringen på 25 milliarder kroner vil være nødvendig, både for å ta igjen alt det som ikke er gjort på banestrekningen de siste årene, og for å få opp standarden på banen slik at den kan være en reell konkurrent til bil, buss og fly.

En opprustet SørVest-bane vil bety en reisetid mellom Stavanger og Oslo på fem timer, Stavanger - Kristiansand kan gjøres unna på to timer, og strekningen Kristiansand Oslo kan kjøres på tre timer.