Både Sirdal og Bykle kommune stenger nå populære skiløyper nå på grunn av villrein. Matsituasjonen for dyrene er spesielt vanskelig i fjellet i år. Det gjør at villreinen trekker ned mot hyttefelt, på jakt etter føde.

Både Sirdal og Bykle kommune stenger nå populære skiløyper nå på grunn av villrein. Matsituasjonen for dyrene er spesielt vanskelig i fjellet i år. Det gjør at villreinen trekker ned mot hyttefelt, på jakt etter føde.