Qaar ka mid ah bukaanada guryaha lagu xanaaneeyo ayaa dhintay waqti hore sidii la filaya 19.05.20

Qoyska oo dhami wey dabaalanayaan – 4. Tijaabada dabka 05.06.2021

Qoyska oo dhami wey dabaalanayaan – 3. Khibrad qabow baraf 05.06.2021

Qoyska oo dhami wey dabaalanayaan – 2. Argagax 05.06.2021