Cabashada buugga carruurta ee cunsuriyadda

02.05.2021 La wacay in ka badan 150,000 oo soo galay wadanka

30.04.2021 Dowlada ayaa kordhinaysa mudada talaalka

07.05.2021 Waxay fududeyneysaa dhowr ka mid ah tallaabooyinka Oslo