Søk

NRK.no

– Norge må ha bedre jordvern

Klarsignalet til å bygge et Ikea-varehus på dyrka mark i Vestby, fører til krav om bedre jordvern i Norge.

21.12.2013 – Artikkel

Markagrensen må vike for ny skytebane

Miljøverndepartementet gir grønt lys til å endre markagrensen i Skedsmo slik at det lokale skytterlaget få ny skytebane.

21.8.2013 – Artikkel

Huken pukkverk kan bli stengt

Fylkesmannen truer med å stenge Huken pukkverk i Groruddalen. Naboene til Huken pukkverk har kjempet mot driften i årevis.

26.6.2013 – Artikkel

Oslo skisenter risikerer bøter

Skianlegget på Grefsenkollen risikerer bøter etter at de har sprengt ut og hogd i anlegget uten lov. Skisenteret ligger i marka, og Plan- og bygningsetaten mener naturinngrepene er ulovlige.

2.9.2013 – Artikkel

Vil ha helårsboliger på Sørbråten

Etter mange års konflikt mellom beboere og Fylkesmannen, kan boligfloken på Sørbråten være løst.

11.3.2013 – Artikkel

Enebakk vil ikke ha nasjonalpark

Enebakk kommune sier nei til forslaget om nasjonalpark i Østmarka.

20.3.2013 – Artikkel

Enebakk vil ikke ha nasjonalpark

Enebakk kommune sier nei til forslaget om nasjonalpark i Østmarka.

20.3.2013 – Artikkel

Sp vil bygge boliger i Oslo-marka

Senterpartiet mener at vern av matjord er viktigere enn vern av marka. Det til tross for at partiet for tre år siden var med på å vedta Markaloven som skal sikre marka for allmennheten.

3.9.2012 – Artikkel

Vil bygge boliger i marka

Senterpartiet vil bygge boliger i Oslomarka. De mener at vern av matjord er viktigere enn vern av marka.

3.9.2012 – Artikkel

Får ikke endre markagrensa

Kommunene rundt Oslo har bedt om mange endringer av markagrensa når den skal justeres. Miljøverndepartementet sier stort sett nei, og viser til Markaloven.

16.4.2012 – Artikkel

Huken pukkverk legges ned i 2014

Torsdag formiddag ble det bestemt at Huken pukkverk i Grorud legges ned om to år.

20.9.2012 – Artikkel

Her kan det bli OL-anlegg

Både Bærum og Nittedal risikerer OL-feber etter at Oslo kommune har vurdert hvor eventuelle vintersportsanlegg kan ligge.

4.5.2012 – Artikkel

Kan bli OL uten skiskyting i Oslo

Oslo kan miste en av de store publikumsidrettene under et eventuelt vinter-OL i 2022. Skiskytter-øvelsene kan nemlig bli lagt til Lillehammer.

7.5.2012 – Artikkel

- Oppfyller ikke krav til verning

Friluftsområdene Brunkollen og Øyervann, Kolleputten og Aurevann i Bærum og Skotjernsfjell Øst i Nannestad blir likevel ikke vernet.

8.5.2012 – Artikkel

Får ikke endre markagrensa

Rælingen kommune får ikke endre markagrensa for å skaffe plass til en utvidelse av sykehjemmet på Løvenstad.

16.4.2012 – Artikkel

Nektes å bygge på egen tomt

Til tross for støtte fra Nittedal kommune nekter Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus en mann å sette opp en 32 kvadratmeter liten hytte på tomten sin.

29.2.2012 – Artikkel

Byggestopp for Løvenskiold

Godseier Løvenskiold får ikke bygge eneboliger innenfor markagrensen i Sørkedalen. Det har Miljøverndepartementet bestemt.

11.2.2012 – Artikkel

Risikerer straff for å ha utvidet skianlegg uten lov

Kolsås skisenter risikerer straff for å ha utvidet Kolsåsbakken inn i et vernet naturområde.

4.1.2012 – Artikkel

Mer av Oslomarka skal vernes

Mer av gammelskogen i Oslomarka skal vernes. 32 områder er kartlagt i detalj med tanke på mulig vern. Men dette er langt fra nok, mener Naturvernforbundet.

23.1.2012 – Artikkel

Får sette opp gapahuk i marka

Rønningen skole i Asker har fått dispensasjon av Fylkesmannen til å sette opp en gapahuk i marka.

28.9.2011 – Artikkel