NRK Meny
Normal

Ynskjer ny UP-satsing velkomen

– Urovekkande, seier fylkessekretær Audun Heggestad i Trygg Trafikk etter at 43 bilførarar vart stogga med for høg fart under ein trafikkontroll torsdag.

Audun Heggestad

VIKTIG: Audun Heggestad i Trygg Trafikk meiner det er viktig med variasjon i både lengd og soner på fartskontrollane.

Foto: Karl Kristian Langeland / NRK

Resultatet etter ein seks timar lang fartskontroll i 80-sona gjennom Våtedalen, mellom Gloppen og Jølster, var nedslåande.

Heile kontrollen stod Utrykkingspolitiet på ein og same stad. 43 bilistar fekk forenkla førelegg.

– Det er ganske mykje. Sju førelegg i timen er meir enn dobbelt så høgt i timen som snittet for alle laserkontrollar i Sogn og Fjordane, seier distriktsleiar Terje Oksnes i Up.

– Viktige kontrollar

Utrykkingspolitiet har tidlegare år fokusert mykje på kontrollar i tettbygde strok. I år aukar dei fokuset på høgare fartssoner – utanfor tettbygde strok. Det likar Sogn og Fjordane sin fylkessekretær Audun Heggestad i Trygg Trafikk.

– Det er der ulukkene skjer, og det å halde farten nede er eit viktig bidrag til å halde ulukkestalet nede, seier han og er uroa tal fartsoverskridingar torsdag.

– Det viser kor viktig det er å ha kontrollar på vegane, slik at folk ikkje held for stor fart, seier han.

Høgare fartssoner

Terje Oksnes, UP

NYTT FOKUS: Distriktsleiar Terje Oksnes i Up, seier patruljane i år vil samarbeide tettare og fokusere meir enn tidlegare på fartskontrollar utanfor tettbygde strok.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Oksnes er leiar for utrykkingspatruljane frå Haugesund til og med Sogn og Fjordane. Han seier det framover blir oftare kontrollar i 70- og 80-soner. I tillegg vil patruljane samarbeide meir.

– Vårt hovudmål er å avgrense ulukker med hardt skadde og drepne. Dei siste 10–15 åra har 75 prosent av alle ulukker med hardt skadde eller drepne i vårt distrikt, skjedd i 70-80-sona, grunngjev han.

– Men vi kjem framleis til å ha stor aktivitet også i lågare fartssoner, legg Oksnes til.

– Viktig med variasjon

Trafikkontrollen torsdag var uvanleg lang for å vere på desse kantar, og Heggestad i Trygg Trafikk er glad for at Utrykkingspolitiet er uføreseielege. Både med tanke på kvar patruljane står, og kor lenge dei står.

Utrykkingspolitiet varslar også fleire kontrollar på kveld- og nattetid.

– Variasjonen er viktig, for då vil ein aldri vere heilt trygg nokon stad. Det er sjølvsagt viktig å leggje kontrollane til tidspunkt der det er risikofull køyring, som på kveldstid, nattetid og i helgar, seier han.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.