NRK Meny

Vurderer grensejusteringar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber no fylkesmannen i Sogn og Fjordane sjå på konsekvensane rundt grensejusteringar mellom Stryn og Hornindal kommunar. Fylkesmannen og dei to kommunane har sjølv bedt om ei utgreiing om dette. Dei skal no førebu saka. Eventuelle grensejusteringar vil bli gjort i samband med samanslåing av kommunane Volda og Hornindal i 2020.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.