NRK Meny

Vurderer endringar etter utmelding

Formannskapet i Stryn skal ta stilling til å endre vedtektene i Nordfjord Havn IKS etter at Eid har meldt seg ut av det interkommunale selskapet, skriv Fjordingen. Nordfjord Havn IKS er no eit interkommunalt selskap beståande av Gloppen, Selje, Stryn og Vågsøy kommune. At Eid kommune har meldt seg ut gjer at eigar- og ansvarsbrøken i selskapet blir endra.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.