Vurderer å hente Kripos tilbake til Atløy

Politiet vurderer å be Kripos om ytterlegare hjelp med etterforskinga av fabrikkbrannen på Herland på nyttårsaftan.

Løkeland krabbefabrikk

TOTALSKADD: Store delar av den tradisjonsrike fabrikken på Herland vart totalskadd i brannen. Tomta er framleis avsperra. – Vi har undersøkt det vi meiner var viktigast i starten, så tek vi resten fortløpande, seier lensmann Åge Løseth.

Foto: Thomas Brakstad / NRK

Trass kring 30 avhøyr, rundspørjingar og undersøkingar i brannruinane, står politiet framleis på bar bakke i etterforskinga av branngåta på Atløy.

– Vi har per i dag ingen svar på kvifor brannen starta, stadfestar lensmann i Askvoll, Åge Løseth.

Vurderer Kripos

Lensmann Åge Løseth

LENSMANN: Nær to veker etter brannen står politiet framleis utan svar på branngåta på Atløy nyttårsaftan.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Store delar av fabrikken vart totalskadd i brannen på nyttårsaftan . Først etter kring 30 timar vart brannen til slutt sløkt . I førre veke var teknikarar frå Kripos på Atløy for å undersøke ruinane. Kva funn desse eventuelt har gjort, ynskjer ikkje Løseth å kommentere.

Han vil heller ikkje kommentere kva som har kome fram i vitneavhøyr, men seier at dei vurderer å be Kripos om ytterlegare hjelp med etterforskinga.

– Dei var her i førre veke og det blir vurdert om dei kjem attende i neste veke eller seinare, seier han.

Avsperra

– Vi er ikkje ferdige med undersøkingane i tomta og veit ikkje kva undersøkingane vil gje oss av svar. Etter det vil vi vurdere å be Kripos sine teknikkarar om å komme opp att ein tur, legg Løseth til.

Etterforskingsarbeidet har vist seg krevjande. Branntomta er stor og politiet vil gjere seg ferdig før dei frigir den til forsikringsselskapet.

– Det tek tid. Tomta blir ikkje frigjeven denne veka, og heller ikkje neste veke, seier lensmannen.