Vraka som idrettsleiar

Nils R. Sandal frå Gloppen er vraka som leiar av idrettskrinsen i valnemnda sitt forslag til nytt hovudstyre i Vestland idrettskrins. Valnemnda ønskjer i staden Ole Hope frå Bergen. Nemnda var delte i synet på leiarvalet og leiaren si dobbeltstemme avgjorde tilrådinga. Det endelege valet skjer 9. november.

Nils R. Sandal
Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK