Vogntog skapar trøbbel

Eit vogntog slit med å få på kjettingar i Magnhildskaret på fv. 614 mellom Grov og Svelgen. Dette gjer at mellom sju til åtte vogntog ikkje kjem seg forbi. Personbilar kan passere, melder politiet.

Vogntog står fast i Magnhildskaret
Foto: NRK-tipsar