NRK Meny

Viste forståing for sveltestreiken

– Det er alvorleg når menneske er så fortvila at dei går til sveltestreik, sa fylkesordførar Jenny Følling (Sp) i talen sin til Fylkestinget i Loen. 24 syrarar i Høyanger har sveltestreika fordi dei har venta i ni månader på svar hjå Utlendingsdirektoratet (UDI). – Det må vera ein frist for kor lenge ein skal vente på det fyrste intervjuet og når saka bør vere ferdig behandla, sa Følling frå talarstolen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.