Viser 16 sentrale motiv

I kveld blir det nye fylkesordførarkjedet overrekt Vestland fylke sin første fylkesordførar, Jon Askeland (Sp). Fjordsylv og biletkunstnar Åse B. Dale har samarbeidd om kjedet. Blant 16 motiv i kjedet finn ein Urnesportalen, Bryggen, bruer, tunnelar og fjordingen.

Fylkesordførarkjedet for Vestland
Foto: Vestland fylkeskommune