Vindauge har gjort eidaren rik

Roald Starheim toppar lista over dei rikaste personane i Eid.

Roald Starheim, dagleg leiar i Norgesvinduet Bjørlo

VINDAUGE: Norgesvinduet Bjørlo går godt. Det viser att i formua til eigar Roald Starheim.

Foto: Harald Kolseth / NRK

Gjennom selskapa Rista og Beverlo eig Starheim trevarefabrikken Norgesvinduet Bjørlo og Bjørlo Haugen.

Med ei formue på 84 millionar kroner, er Jan Martin Frislid nummer to på lista. Gjennom investeringsselskapet Fredrikslid Invest har han kontroll på Adfons og utleigefirmaet Frislid Industribygg.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Eid 2013

Namn

Fødselsår

Postnummer

Formue

Inntekt

Skatt

Roald Starheim

1947

6777

91.382.390

3.632.916

2.162.378

Jan Martin Frislid

1946

6771

84.307.713

497.857

1.036.751

Per-kåre Navekvien

1965

6770

35.799.304

3.505.802

1.391.695

Ola Andreas Nord

1939

6770

19.778.007

509.306

347.965

Sven-jørgen Strømmen

1970

6770

16.091.626

2.140.332

812.291

Ingebrigt Lid

1934

6770

13.908.478

620.758

310.010

Håkon Olav Aabrekk

1953

6770

13.139.791

992.722

454.161

Margrete Sunde

1956

6770

12.787.847

593.232

309.177

Gunnar Lars Berteig

1952

6771

10.959.831

426.054

247.917

Ruth Sunde

1956

6770

10.491.739

723.309

318.105

Helge Sunde

1959

6770

10.350.392

947.748

396.589

Magnar Lid

1965

6770

10.238.080

564.765

279.726

Kjell Sunde

1964

6770

10.068.341

931.449

388.922

Rune Totland

1945

6770

9.700.100

1.182.834

472.998

Tøger Lien

1945

6770

9.326.730

342.605

199.274