NRK Meny

Ville redusere talet på flyktningar

Framstegspartiet ville redusere flyktningmottaket i Sogndal til fem personar i året i perioden 2016–2019. Men dette fekk dei ikkje fleirtal for då saka var oppe i kommunestyret. Kommunen går inn for å ta i mot minst 40 flyktningar neste år, 40 i 2017 og 35 i året dei to neste åra, samt familieforeining.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast